Warning - Brexit Scam

Brexit scam

Look out Scam

With Brexit approaching, scammers are demanding payment for filling in ‘settled status’ applications. Applying for ‘settled status’ is FREE !!!

Remember, in order to apply you will need to have a valid passport or ID card.

Help and list of organizations providing support will be published by local authorities.

For more info go on  https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

 

Uwaga Oszuści

W Związku z nadchodzącym Brexitem oszuści żądają opłaty za wypełnienie aplikacji ę o statusu osoby osiedlonej (settled status).

Ubieganie się o status jest darmowe !!!

Pamietaj, zeby zlozyc aplikacje musisz miec wazny passport albo dowod osobisty.

Pomoc I lista organizacji zajmujacych siepomoce  bedzie udestepniona  przez wladze localne. Po wiecej informacji idz na https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

 

Pozor Podvod

V súvislosti s blížiacim sa Brexitom si mnohí podvodníci pýtajú od ľudí peniaze za vyplnenie ich žiadostí na štatút trvalého pobytu (tzv. settled status).

Žiadanie o tento štatút je bezplatné !!!

Pamätajte ale na to, že pri podaní žiadosti budete potrebovať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz.

Pomoc a zoznam organizácií, ktoré vám budú môcť pomôcť, budú oznámené miestnymi úradmi.

Viac informácií nájdete na https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

 

Pozor Podvod

V souvislosti s blížícím se Brexitem si mnozí podvodníci žádají od lidí peníze za vyplnění jejich žádostí na statut trvalého pobytu (tzv. settled status).

Žádání o tento statut je bezplatné !!!

Pamatujte ale na to, že při podání žádostí budete potřebovat platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Pomoc a seznam organizací, které vám budou moci pomoct budou oznámeny místními úřady.

Více informací najdete na https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

 

https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/brexit-scam-eu-settled-status-15795360

http://polemi.co.uk/informacje/anglia/wazne-oplaty-za-status-osoby-osiedlonej-i-rejestracje-w-home-office-udostepnij-31103